Hudební nauka

Pomůcky a informace k výuce hudební nauky

(1. ročník)

pomůcky

 • učebnice a pracovní sešit HN pro 1. ročník
 • notový sešit,  učebnici i notový sešit žáci dostali na první hodině HN (cena za oboje 60,- Kč); částku prosím přinést na následující hodinu HN
 • žákovská knížka hudebního oboru (žáci dostali v hodině nástroje)
 • psací pomůcky (pastelky, tužku, gumu, pero)
 • lepidlo tuhé  na papír

 

pravidla pro výuku hudební nauky

 • „Hudební nauka“ je předmět vyučovaný skupinově s časovou dotací 1 hodina týdně a pro žáka je spolu s předmětem „Hra na nástroj“ povinný
 • Učivo a dílčí známky z předmětu „Hudební nauka“ (HN) se zapisují do zadní části žákovské knížky (ŽK), od str. 22. Prosím kontrolu a 1x za měsíc o podpis.
 • případné domácí úkoly zapisuje učitel do ŽK (spolu s učivem – od str. 22)
 • Pokud se žák nemůže dostavit do hudební nauky, prosím o omluvenku formou SMS na tel.: 732 839 546 nebo na e-mail: hudebni-nauka@zus-slavicin.cz (do začátku vyučovací hodiny), aby vyučující věděl, že se žák nezúčastní) a nebo do ŽK od str. 22 do aktuální kolonky
 • prosím o kontrolu nošení předepsaných pomůcek do výuky
 • v průběhu roku opakujeme učivo ústně nebo písemně a na konci každého pololetí (v lednu a v červnu) píšeme závěrečný test
 • pokud se objevily nové skutečnosti ve zdravotním stavu Vašeho dítěte, prosím informujte učitele HN příp. i nástroje

 

Pomůcky a informace k výuce hudební nauky

(2. ročník)

pomůcky

 • učebnice a pracovní sešit HN pro 2. ročník, učebnici žáci dostali na první hodině HN (cena 60,- Kč); částku prosím přinést na následující hodinu HN
 • notový sešit červený 16 listů - nový
 • žákovská knížka hudebního oboru (žáci dostali v hodině nástroje)
 • psací pomůcky (pastelky, tužku, gumu, pero)
 • lepidlo tuhé  na papír

 

pravidla pro výuku hudební nauky

 • Učivo a dílčí známky z předmětu „Hudební nauka“ (HN) se zapisují do zadní části žákovské knížky (ŽK), od str. 22. Prosím kontrolu a 1x za měsíc o podpis.
 • Pokud se žák nemůže dostavit do hudební nauky, prosím o omluvenku do ŽK od str. 22 nebo formou SMS na tel.: 732 839 546 nebo na

        e-mail: hudebni-nauka@zus-slavicin.cz  (do začátku vyučovací hodiny), aby  

        vyučující věděl, že se žák nezúčastní

 • prosím o kontrolu nošení předepsaných pomůcek do výuky
 • případné domácí úkoly si žáci zapisují s pomocí učitele sami – zakroužkováním nebo podtrhnutím a zápisem vzadu do učebnice poslední cca 4 listy
 • v průběhu roku opakujeme učivo ústně nebo písemně a na konci každého pololetí (v lednu a v červnu) píšeme závěrečný test
 • pokud se objevily nové skutečnosti ve zdravotním stavu Vašeho dítěte, prosím informujte učitele HN příp. i nástroje

 

Pomůcky a informace k výuce hudební nauky

(3. ročník)

pomůcky

 • učebnice a pracovní sešit HN pro 3. ročník, učebnici žáci dostali na první hodině HN (cena 60,- Kč);  částku prosím přinést na následující hodinu HN
 • notový sešit červený (NS), žák může pokračovat v NS z loňského škol. roku, pokud v něm má min. 8 volných listů; nebo nový červený 16 listů
 • žákovská knížka hudebního oboru (žáci dostali v hodině nástroje)
 • psací pomůcky (pastelky, tužku, gumu, pero)
 • lepidlo tuhé  na papír

 

pravidla pro výuku hudební nauky

 • Učivo a dílčí známky z předmětu „Hudební nauka“ (HN) se zapisují do zadní části žákovské knížky (ŽK), od str. 22. Prosím kontrolu a 1x za měsíc o podpis.
 • Pokud se žák nemůže dostavit do hudební nauky, prosím o omluvenku do ŽK od str. 22 nebo formou SMS na tel.: 732 839 546 nebo na

        e-mail: hudebni-nauka@zus-slavicin.cz  (do začátku vyučovací hodiny), aby  

        vyučující věděl, že se žák nezúčastní)

 • neomluvená absence v HN může být důvodem k ukončení studia
 • pokud žák zamešká víc jak 70% hodin HN je z předmětu HN neklasifikován a musí opakovat aktuální ročník
 • v průběhu roku opakujeme učivo ústně nebo písemně a na konci každého pololetí (v lednu a v červnu) píšeme závěrečný test
 • pokud se objevily nové skutečnosti ve zdravotním stavu Vašeho dítěte, prosím informujte učitele HN příp. i nástroje

 

Pomůcky a informace k výuce hudební nauky

(4. ročník)

pomůcky

 • učebnice a pracovní sešit HN pro 4. ročník, učebnici žáci dostali na první hodině HN (cena 60,- Kč);  částku prosím přinést na následující hodinu HN
 • notový sešit červený (NS), žák může pokračovat v NS z loňského škol. roku, pokud v něm má min. 8 volných listů; nebo nový červený 16 listů
 • žákovská knížka hudebního oboru (žáci dostali v hodině nástroje)
 • psací pomůcky (pastelky, tužku, gumu, pero)
 • lepidlo tuhé  na papír

 

pravidla pro výuku hudební nauky

 • Učivo a dílčí známky z předmětu „Hudební nauka“ (HN) se zapisují do zadní části žákovské knížky (ŽK), od str. 22. Prosím kontrolu a 1x za měsíc o podpis.
 • Pokud se žák nemůže dostavit do hudební nauky, prosím o omluvenku do ŽK od str. 22 nebo formou SMS na tel.: 732 839 546 nebo na

        e-mail: hudebni-nauka@zus-slavicin.cz

 • neomluvená absence v HN může být důvodem k ukončení studia
 • pokud žák zamešká víc jak 50% hodin HN koná na konci pololetí vedle testu i komisionální zkoušku
 • pokud žák zamešká víc jak 70% hodin HN je z předmětu HN neklasifikován a musí opakovat aktuální ročník
 • v průběhu roku opakujeme učivo ústně nebo písemně a na konci každého pololetí (v lednu a v červnu) píšeme závěrečný test
 • pokud se objevily nové skutečnosti ve zdravotním stavu Vašeho dítěte, prosím informujte učitele HN příp. i nástroje

 

Pomůcky a informace k výuce hudební nauky

(5. ročník)

pomůcky

 • učebnice a pracovní sešit HN pro 5. ročník, učebnici žáci dostali na první hodině HN (cena 60,- Kč);  částku prosím přinést na následující hodinu HN
 • notový sešit červený
 • žákovská knížka hudebního oboru (žáci dostali v hodině nástroje)
 • psací pomůcky (pastelky, tužku, gumu, pero)
 • lepidlo tuhé  na papír

 

pravidla pro výuku hudební nauky

 • prosím kontrolu a 1x za měsíc o podpis v ŽK – od str. 22 v ŽK
 • Žáci 5. roč. HN vypracovávají během škol. roku 2 samostatné práce (referáty) v elektronické formě (PowerPoint příp. Word) – prosím o umožnění práce na PC; pokud toto není možné, může být práce odevzdána v písemné formě rukou - témata zadá učitel na hodině HN
 • Omluvenka do ŽK od str. 22 nebo formou SMS na tel.: 732 839 546 nebo na

        e-mail: hudebni-nauka@zus-slavicin.cz

 • neomluvená absence v HN může být důvodem k ukončení studia
 • pokud žák zamešká víc jak 50% hodin HN koná na konci pololetí vedle testu i komisionální zkoušku
 • pokud žák zamešká víc jak 70% hodin HN je z předmětu HN neklasifikován a musí opakovat aktuální ročník
 • v průběhu roku opakujeme učivo ústně nebo písemně a na konci každého pololetí (v lednu a v červnu) píšeme závěrečný test
 • pokud se objevily nové skutečnosti ve zdravotním stavu Vašeho dítěte, prosím informujte učitele HN příp. i nástroje

 

Pomůcky a informace k výuce

Hudebně – interpretačního semináře (Hudební dílna)

(6. ročník)

pomůcky

 • žákovská knížka hudebního oboru (žáci dostali v hodině nástroje)
 • psací pomůcky (pastelky, tužku, gumu, pero)
 • nošení svého hudebního nástroje do hodin Hudební dílny (kromě klavíru a EKN)
 • možnost domácího přístupu k internetovému připojení

 

pravidla pro výuku hudební nauky

 • prosím kontrolu a 1x za měsíc o podpis v ŽK – od str. 22 v ŽK
 • náplní „Hudební dílny“ jsou tři základní okruhy:

1. nácvik souhry a společná hra skladeb

2. výuka práce s notačními a programy pro recording a editaci

3. základní kurs pro skládání hudby + vlastní tvorba

 • Omluvenka do ŽK od str. 22 nebo formou SMS na tel.: 732 839 546 nebo na

        e-mail: hudebni-nauka@zus-slavicin.cz

 • neomluvená absence v HN může být důvodem k ukončení studia
 • výstupem z předmětu „Hudební dílny“ bude vytvoření předehry, mezihry a dohry k vybrané písni + kompozice vlastní drobné skladby (případně i její nahrávka) +  zápis  do notačního programu MuseScore (volně ke stažení)
 • pokud se objevily nové skutečnosti ve zdravotním stavu Vašeho dítěte, prosím informujte učitele HN příp. i nástroje

Okruhy učiva k přípravě na pololetní test

Opakování k pololetnímu testu, 1. ročník:

Co si mají žáci připravit:

- učivo, které mají na lístečcích v notovém sešitě + praktické věci - psaní nožiček, rytmus

V testu bude:

 • poznávání názvů not (malé g - c3) - umět napsat název not - i opačně umět zapsat not podle jména do notové osnovy
 • poznat a rozlišit pomlku celou a půlovou
 • délky not (na kolik dob je nota)
 • psaní nožiček k bříškům
 • rytmus - doplnění chybějící noty v taktu
 • názvosloví, které jsme dělali (viz not. sešit: stupnice, trojzvuk, takt, repetice, legato...) - bez půltónu

 

Opakování k pololetnímu testu, 2. ročník:

1. Vyjmenovat správné pořadí křížků a béček

2. Stupnice do 2 kř. a 1 béč.

3. Názvy not od malého g po c3 s kř. a béč.

4. Noty v taktu

5. Hudební pojmy (list)

6. Hud. nástroje dechové (obrázek)

 

Opakování k pololetnímu testu, 3. ročník:

1. pořadí předznamenání stupnic (křížků a béček),

2. Pořadí stupnic durových: GDAEHFisCis  

                                        FBEsAsDesGesCes

3. stupnice durové napsat do not

4. stupnice mollové jen rozdělení na 3 podskupiny a zvýš. tóny

5. obraty akordu

6. basový klíč

7. pojmy za 1. a 2. ročník + hudební nástroje dechové

 

Opakování k pololetnímu testu, 4. ročník:

1. pořadí křížků a béček, pořadí stupnic dur i moll

2. Zápis stupnic durových

3. Zápis a rozdělení stupnic mollových

4. Obraty akordů

5. Intervaly doškálné

6. Basový klíč

7. Hudební pojmy + hudební nástroje

 

Opakování k pol. testu, 5.ročník:

1. pořadí předznamenání stupnic (křížků a béček), pořadí stupnic durových, mollových

2. psaní stupnic durových a mollových

3. obraty akordu

4. intervaly základní + odvozené

5. akordy a značky + akordy odvozené zmenš. a zvětš.

6. enharmonické tóny (fis a ges, cis a des, e a fes, his a c)

7. hudební pojmy a pojmy z dějin hudby

 

Kontakt

Mgr. Jana Jakúbková, ředitelka školy Mezi šenky 121
76321 Slavičín
Tel.: 577 341 201
Mobil: 737 109 538
reditel@zus-slavicin.cz