Pěvecké oddělení, sborová činnost

Dětský pěvecký sbor Tučňáci

· vyučující: Martina Šuráňová

    

     Výuka sborového zpěvu byla v naší škole zahájena ve školním roce 1994 / 1995 a v té době se pro tuto činnost nadchlo asi kolem dvaceti dětí, ze kterých učitelka Anna Frajtová vytvořila počáteční dětský pěvecký sbor „Tučňáci“. Nadšení dětí k práci v tomto kolektivu bylo velké,  a tak se časem počet malých zpěváků rozrůstal a v roce 2000 dosáhl největšího počtu kolem 45 dětí. V té době se také sbor těšil z největších úspěchů.  Z těch nejcennějších vzpomeňme ocenění „Zlatým pásmem“ od odborné poroty na Sborových dnech v Uničově. Kromě toho děti mnohokrát vystupují na menších či větších koncertech, jako jsou pravidelná školní vystoupení, ale také závažnější adventní či vánoční koncerty v kostele, které naše škola pořádá. V běžné výuce se malí zpěváci učí rozvíjet své rytmické a hudební cítění, pracovat se svým hlasem a při tom  vnímat harmonii krásných dvojhlasů až čtyřhlasů, ale vedle toho se také učí předávat ve svých vystoupeních radost a lásku k hudbě svým posluchačům. Současně s tímto starším dětským sborem probíhá ve škole také výuka těch nejmenších dětí v tzv. přípravném sborečku „Tučňáčci“, který v roce 2005 převzala Kateřina Machovská, v dalších letech byl veden Lucií Kašpárkovou a následně Zdeňkem Kozubíkem. Od roku 2008 je vyučující paní učitelka Anna Frajtová.

     V posledních třech letech zájem dětí o sborový zpěv není takový, jaký byl před deseti lety. Přesto i menší skupina „Tučňáků“ dovede vykouzlit příjemnou atmosféru v sále, když například nacvičí písně z třicátých let a v dobových kostýmech za doprovodu saxofonu své sbormistryně a klavírní improvizace učitele Zdeňka Kozubíka předvedou s radostí své vystoupení. Velké oblibě se také těší vystoupení „Tučňáků“ společně s žákovským orchestrem, které zpěváci prožívají s velkou radostí a nadšením. Co říci závěrem? Mezi nejkrásnější chvíle, kterých bychom si měli vážit, patří ty, když vaše děti s rozzářeným obličejem a krásným hlasem rozehřejí srdce vás, posluchačů.                

 

Smíšený pěvecký sbor Cantare

· sbormistr: Anna Frajtová

     Toto amatérské hudební těleso vzniklo z iniciativy učitelky Anny Frajtové v roce 2000 a dodnes pracuje pod jejím vedením za občasné pomoci hlasové poradkyně a sólistky tohoto sboru Kateřiny Machovské. Láska k hudbě a zpěvu tak dala dohromady více jak třicet zpěváků za Slavičína a okolí, lidí nejrůznějších profesí, kteří jsou ochotni jednou týdně zapomenout na všední starosti, práci a další povinnosti a zcela se ponořit do světa hudby.

Během své osmileté činnosti sbor připravil četná hudební a pěvecká vystoupení nejenom samostatně, ale také ve spolupráci s naší školou a Městem Slavičín i jinými subjekty. Tradicí se již stala přátelská setkání s pěveckými sbory z Moravy, Čech a Slovenska a každoroční adventní či vánoční koncerty.Významná je i spolupráce s orchestrem bývalých žáků ZUŠ a dětským pěveckým sborem „Tučňáci“.

     Sbor také pravidelně účinkuje při církevních obřadech v místním chrámu sv. Vojtěcha a při dalších slavnostech nebo významných  událostech ve Slavičíně a okolí. Od ledna roku 2007 se sbor stal občanským sdružením a pokud máte zájem o bližší informace, můžete si je vyhledat na webových stránkách této organizace: www.cantare.cz.

Kontakt

Mgr. Jana Jakúbková, ředitelka školy Mezi šenky 121
76321 Slavičín
Tel.: 577 341 201
Mobil: 737 109 538
reditel@zus-slavicin.cz