Oddělení strunných nástrojů

Housle 

· vyučující: Hana Petrů

     Smyčcové oddělení je bezprostředně spjato se vznikem školy v roce 1979 a patří tedy k nejstarším oddělením hudebního oboru ZUŠ Slavičín. O počátky houslové hry se zasloužili manželé Staňkovi, Jaroslava Staňková se věnovala zejména  sólové výuce a František Staněk  u žáků dál rozvíjel hráčské zkušenosti na hodinách komorní hry. Za svého působení   vychovali řadu výborných houslistů amatérů, ale i mnoho profesionálů, jimž se hra na housle stala životním posláním. Tito žáci vždy výborně reprezentovali naši školu na koncertních podiích a  také na soutěžích, kde vždy získávali nejvyšší ohodnocení.

     Od roku 2000 hru na housle v naší škole vyučovalo více učitelů a to i z řad bývalých žáků – Jan Bělohlávek a Ivana Frajtová. V současné době vyučuje hře na housle učitelka Hana Petrů. Třicet houslistů se tak učí hrát nejen sólově, ale jsou také zapojováni do komorní a souborové hry a v posledních letech také do hry ve školním orchestru.

      A co popřát houslovému oddělení do dalších let? Mnoho šikovných a vytrvalých houslistů, pro které se hudba stane radostí a smysluplnou a hodnotnou náplní jejich volného času.

 

Kytara 

· vyučující: Petr Grochovec                      

      Kytara je v současné době velmi populární a žádaná.  Svědčí o tom velký zájem dětí, které se hlásí do výuky a chtějí se učit základům hry na tento strunný, drnkací nástroj. Oblíbenost kytary je umocněna i tím, že její praktické využití  je možné v převážné většině hudebních žánrů, počínaje starou muzikou až po moderní směry. Těmi jsou  např. folk, pop, rock, jazz, blues a další.

     Zpočátku se v  naší škole  kytara vyučovala jen okrajově, teprve až v roce 1985 byla otevřena řádná kytarová třída. Čtyřleté působení učitele Zdeňka Zápeci vystřídali a pedagogické vedení žáků  na další krátká období převzali učitelé Monika Slováková a Jaroslav Jakubček. Od té doby se již nestalo, že by byl v kytarové třídě nedostatek žáků.

     V roce 1998 nastoupil do školy učitel Petr Grochovec a  ten zde působí doposud.  Své žáky vede  k sólovému hraní, koncertování v menších či větších souborech a také k doprovodné hře ve spojení s jiným nástrojem, např. s flétnou, houslemi, ale také sólovým zpěvem. Pro zájem o hru v nově založeném školním orchestru byla výuka v kytarové třídě rozšířena o základy hry na elektrickou sólovou, doprovodnou  a basovou kytaru.

Kontakt

Mgr. Jana Jakúbková, ředitelka školy Mezi šenky 121
76321 Slavičín
Tel.: 577 341 201
Mobil: 737 109 538
reditel@zus-slavicin.cz