Oddělení dechových dřevěných nástrojů

Zobcová flétna 

· vyučující: Anna Frajtová

                     Radim Knopp

              Barbora Jakúbková

                

     Není to tak dávno, kdy byla zobcová flétna chápána jako podřadný nástroj, který se na základních uměleckých školách vyučoval jen jako přípravný nástroj pro větší dechové nástroje. Děti hrály na tehdy dostupné, nekvalitní nástroje, které je nemohly svým zvukem uspokojit a inspirovat k práci s tónem a artikulací. Kvůli malé nabídce hudební literatury byl repertoár pro zobcovou flétnu omezen na hraní zastaralých skladeb nebo národních písní.

     Naštěstí pro vážné zájemce o hru na zobcovou flétnu došlo k obratu k lepšímu a dostupnost kvalitních nástrojů i pestrý výběr literatury nabízí široké  možnosti využití tohoto nástroje, ať už je to v interpretaci staré hudby či skladeb současných autorů, improvizacích nebo v komorní hře.

Mění se také způsob výuky. Zobcová flétna pro své vlastnosti, zejména pro snadnou ovladatelnost, nabízí spoustu možností a podnětů k tvořivým hrám, a žáci tak velmi přitažlivou formou mohou rozvíjet svou hudebnost. 

     V Základní umělecké škole Slavičín se všichni učitelé hry na zobcovou flétnu - Anna Frajtová, Radim Knopp a Jiří Zatloukal - snaží  jít s těmito novými trendy a učinit výuku co nejatraktivnější. Učitelé například absolvují metodické semináře pod vedením Jana Kvapila, jehož metodika se zavádí do nových   osnov výuky hry na zobcovou flétnu, vyměňují si zkušenosti s učiteli jiných uměleckých škol, účastní se soutěží a podobně.

 

Příčná flétna, klarinet, saxofon, hoboj 

· vyučující: Anna Frajtová

                      Barbora Jakúbková

 

  Oddělení dřevěných dechových nástrojů patří ve škole k nejstarším. První žáky této třídy  vyučoval tehdejší  ředitel školy František Maňas. V roce 1981, kdy nastoupil do slavičínské školy učitel Petr Ries,  se třída dechových nástrojů naplnila dalšími novými žáky a třídou se rozezněly tóny zobcových a příčných fléten. Úroveň výuky se pozvedla rychle nahoru, což se pozitivně projevilo ve výsledcích soutěží ZUŠ. Hned při první účasti v soutěži obsadili naši žáci přední místa v sólové i komorní hře.

 

     Také dechové oddělení zaznamenalo po určitých časových intervalech střídání pedagogů. Vzpomeňme na učitele Jiřího Zálešáka nebo Davida Polácha, kteří na naší škole pedagogicky působili jen kratší období. Nejdéle vyučuje dechové nástroje ve škole klarinetistka Anna Frajtová, která díky intenzivnímu vzdělávání i v oblasti hry na jiné nástroje nabízí dětem studium široké palety dechových nástrojů. V její dechové třídě se vyučuje hře na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj a výjimečně také fagot. Při výuce na vybraný nástroj jsou žáci vedeni především ke hře sólové, ale po určité době,     kdy zvládnou nezbytně nutné základy pro hru na svůj nástroj, také v souborové či komorní hře. Podle stále se měnící sestavy žáků vznikají různá komorní seskupení, ve kterých mohou mladí muzikanti uplatnit své nabyté vědomosti a schopnosti, a tak se zapojit do společné práce. Pravidelně vystupují na hudebních večírcích a třídních předehrávkách, aby měli možnost veřejné prezentace jak před svými rodiči,  tak i ostatními posluchači. Žáci dechové třídy       se ve velkém počtu účastní soutěží ZUŠ a svými výbornými výsledky reprezentují školu a také naše město v krajských i celostátních kolech. Žáci s hlubším zájmem o obor mohou po ukončení 1. stupně studia pokračovat v dalším čtyřletém vzdělávání na 2. stupni.

     Ze třídy učitelky Anny Frajtové vzešlo mnoho výborných muzikantů amatérů, ale také spousta profesionálních hudebníků, kterým se stala prvotní záliba láskou a povoláním na celý život. Máme radost, že někteří z nich se vracejí k nám do školy už jako kolegové a jsou schopni pomoci při výuce, když je třeba. Na krátká časová období tak vyučovaly ve škole bývalé žákyně, tehdy studentky konzervatoří Helena Skácilová, Gabriela Hyžíková a Jana Frajtová. V současné době vyučuje žáky hru na příčnou flétnu Barbora Jakúbková, také bývalá žákyně naší ZUŠ, absolventka Konzervatoře v Brně.

 

 

 

Kontakt

Mgr. Jana Jakúbková, ředitelka školy Mezi šenky 121
76321 Slavičín
Tel.: 577 341 201
Mobil: 737 109 538
reditel@zus-slavicin.cz