Hudební nauka a přípravná hudební výchova

  Nejméně oblíbeným předmětem na Základních uměleckých školách bývá neprávem hudební nauka. Právě proto se na naší škole snažíme tento předmět vyučovat tak, aby žáci neměli strach a chodili do výuky alespoň trochu rádi. V dnešní moderní době nám k tomu slouží některé vymoženosti informačních Učebna hudební nauky technologií -  dataprojektor, výukové programy či vlastní výukové prezentace. Hudba a nauka o ní musí zapojit všechny smysly, nejenom sluch. Výuka hudební teorie začíná v tzv. Přípravné hudební výchově (PHV), což je přípravné oddělení pro nově nastupující nejmenší žáky (většinou 1. - 3. ročník ZŠ). Na PHV navazuje pak 1. až 5. ročník Hudební nauky (HN). A protože všechny děti hrající na jakýkoliv hudební nástroj musí výukou hudební teorie projít, je málo pravděpodobné, že by zapomněly na svého kantora, který je v tomto oboru vzdělával. Začínající žáky vyučovala naše bývalá učitelka Eva Votýpková, později současná učitelka Hana Durďáková. Starší děti v HN vyučoval téměř po celou dobu svého působení ředitel František Staněk, po něm pak nastoupil učitel Mgr. David Polách. V dalších letech to byla Mgr. Stanislava Berčíková a dnes oba předměty – PHV i HN vyučuje Mgr. Zdeněk Kozubík.

 

· Přípravná hudební výchova (Nultý ročník)

Vyučující: Mgr. Zdeněk Kozubík

Výuka hudební nauky začíná v tzv. Přípravné hudební výchově (PHV), což je přípravné oddělení pro nově nastupující nejmenší žáky (většinou 1. - 3. ročník ZŠ).

 

Pro PHV vydala ZUŠ Slavičín pracovní sešit se cvičebnicí, který usnadňuje nejmenším žákům, kteří ještě neumí dobře číst a psát - s pomocí učitele a ve spolupráci s rodiči - základní vhled a úvod do hudební teorie.

 

· Hudební nauka

Vyučující: Mgr. Zdeněk Kozubík

Na PHV navazuje 1. až 5. ročník Hudební nauky (HN).

1. až 5. ročník používá mimo jiné ve výuce pracovní sešit Martin Vozar - Hudební nauka pro ZUŠ.

 

 


 

Kontakt

Mgr. Jana Jakúbková, ředitelka školy Mezi šenky 121
76321 Slavičín
Tel.: 577 341 201
Mobil: 737 109 538
reditel@zus-slavicin.cz